باز هم درباره حذف یارانه ها

16 01 2011
Advertisements

Actions

Information

2 responses

16 01 2011
ویدیو کلیپ ها « سایت خبری راه کارگر

[…] طلبان در منگنه (محمدرضا شالگونی)؛ اینجا ببینید باز هم درباره حذف یارانه ها (بهروز نظری)؛ اینجا ببینید مهدی؛ اینجا ببینید کلاه گشاد بر سر نوزادان متولد سال […]

17 01 2011
برنامه های تلویزیون راه کارگر « سایت خبری راه کارگر

[…] طلبان در منگنه باز هم در باره حذف یارانه ها تفاوت دیکتاتورها در تونس و ایران آتش زدن عکس خامنه ای […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: