تفاوت دیکتاتورها در تونس و ایران

16 01 2011
Advertisements

Actions

Information

2 responses

16 01 2011
ویدیو کلیپ ها « سایت خبری راه کارگر

[…] اصلاح طلبان در منگنه (محمدرضا شالگونی)؛ اینجا ببینید باز هم درباره حذف یارانه ها (بهروز نظری)؛ اینجا ببینید مهدی؛ اینجا ببینید کلاه گشاد بر سر نوزادان متولد سال 1389؛ اینجا ببینید آتش زدن عکس خامنه ای؛ اینجا ببینید تفاوت دیکتاتورها در ایران و تونس؛ اینجا ببینید […]

17 01 2011
برنامه های تلویزیون راه کارگر « سایت خبری راه کارگر

[…] طلبان در منگنه باز هم در باره حذف یارانه ها تفاوت دیکتاتورها در تونس و ایران آتش زدن عکس خامنه ای کلاه گشاد بر سر نوزادان متولد سال […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: