شیوه جدید رژیم برای اعدام زندانیان

3 01 2011
Advertisements

Actions

Information

One response

3 01 2011
برنامه های تلویزیون راه کارگر « سایت خبری راه کارگر

[…] نامه به رئیس جمهور، مرد هزار چهره حذف یارانه ها و موج دوم گرانی ها شیوه جدید رژیم برای اعدام زندانیان […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: